Placed an important role at the time of great leaps in Vietnam automation development, in 2017, Autotech Services & Technical Solutions Jsc., called ATTS was founded, proudly to be one of the first and few companies in Vietnam to provide automation services & technical solutions for both manufacturers & investors.

Chào mừng đến với ATTS Automation Services & Technical Solutions - Lập trình PLC - Lập trình robot (OLP) và Vận hành ảo - Thiết kế điện, lắp đặt và vận hành. Chi tiết Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Kỹ thuật Autotech (ATTS) là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ tự động hóa hoàn chỉnh và các giải pháp kỹ thuật tại Việt Nam. ATTS trở thành đối tác chính thức của Schneider Electric ATTS tự hào công bố quan hệ đối tác chiến lược mới với Schneider Electric để cung cấp các giải pháp nhà máy thông minh được thiết kế cho cả các nhà sản xuất trong nước và quốc tế.