Placed an important role at the time of great leaps in Vietnam automation development, in 2017, Autotech Services & Technical Solutions Jsc., called ATTS was founded, proudly to be one of the first and few companies in Vietnam to provide automation services & technical solutions for both manufacturers & investors.

Chào mừng đến với ATTS Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật tự động hóa - Lập trình và vận hành PLC - Lập trình và vận hành rô bốt - Thiết kế, lắp đặt và vận hành điện... Chi tiết Chào mừng đến với ATTS Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật tự động hóa - Lập trình và vận hành PLC - Lập trình và vận hành rô bốt - Thiết kế, lắp đặt và vận hành điện... Chi tiết