Placed an important role at the time of great leaps in Vietnam automation development, in 2017, Autotech Services & Technical Solutions Jsc., called ATTS was founded, proudly to be one of the first and few companies in Vietnam to provide automation services & technical solutions for both manufacturers & investors.

Dịch vụ kỹ thuật ● Dịch vụ kỹ thuật điện
● Lập trình PLC & Robot (OLP)
● Vận hành ảo
● Vận hành Robot & PLC tại nhà máy
● Vận hành hàn
● Lắp đặt điện và cơ khí
Chi tiết
Chuyển đổi số ngành sản xuất Mô hình chuyển đổi số với những ứng dụng đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0 là giải pháp nổi bật giúp tối ưu hóa quy trình vận hành sản xuất kinh doanh. ATTS, với tư cách là chuyên gia về tự động hóa và tích hợp hệ thống giàu kinh nghiệm, đang hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu để cung cấp các giải pháp nhà máy thông minh tối ưu nhất cho các nhà sản xuất Việt Nam và Quốc tế. Chi tiết